THÔNG BÁO

  Đọc thêm
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ PHÒNG, KHOA, TRUNG TÂM
 
Xem tất cả các tin
KẾT QUẢ HỌC TẬP
Điểm thi D14 (Tin UD), D16 ( AVCN, DLCM) - tải về [ 07/06 ]

Điểm rèn luyện dự kiến HK2/17-18 khóa D13X-Đ1 (tải về) [ 24/04 ]

Điểm BVĐATN khoá D13- đợt 1 (tải về) [ 17/04 ]

Điểm rèn luyện HK1/ 2017-2018 mới nhất các khoá D14,15,16 (tải về xem) [ 01/03 ]

Điểm RL dự kiến HK1/ 17-18 khoá D14X (tải về) [ 01/02 ]

Điểm rèn luyện dự kiến HK1/17-18 khoá D13X (tải về) [ 30/01 ]

Điểm TBC HK1 2017-2018 khóa D14,15,16 (chưa chính thức) [ 12/01 ]

Điểm thi D14 (KTTC1, PPS); D16 (HH, SBVL1) - TẢI VỀ [ 12/01 ]

Điểm thực tập cuối khóa D13X - đợt 2 [ 05/01 ]

Điểm thi D14 (KC thép 1), D15 (ĐCCT, cơ KC2, Tr. Địa)- tải về [ 03/01 ]

điểm rèn luyện D15X-LT(chỉnh sửa, bổ sung) [ 03/01 ]

Điểm thi D14 (nền móng), D15 (MXD, AVCN, CTKTR, TIN UD), D16 (CHCS2, TH.LUC)- tải về [ 29/12 ]

Điểm thi D14 (BT2), D15 (VLXD), D16 ( TTHCM, AV2, XSTK) - tải về [ 20/12 ]

Số lượng đang online: 27
Số lượt truy cập: 1,508,312
Copyright by Khoa Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn