THÔNG BÁO

  Đọc thêm
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ PHÒNG, KHOA, TRUNG TÂM
 
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đọc thêm
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
THÔNG BÁO KHOA XÂY DỰNG

 
KẾ HOẠCH LÀM ĐATN KHOÁ D14X (ĐỢT 2), D17X6-LT  
Học cải thiện- KXD
KẾ HOẠCH NỘP BÁO CÁO TTTN KHOÁ D14X (ĐỢT 2)
Thông báo tổ chức học cải thiện Học kỳ II(18-19) Khoa Xây dựng
KẾT QUẢ HỌC TẬP

 
điểm học tập - khóa D14X, D15X, D16X  
Điểm học tập - Khóa D17X, D18X, C16X, C17X., C18X.,D17X6LT, D18X6LT
ĐIỂM THI D14X (TCNCT)
Điểm thi D14X (KTXD1, PLXD, TIN TRONG QLXD)
Số lượng đang online: 34
Số lượt truy cập: 1,570,880
Copyright by Khoa Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (0257).3 846 735. Email:khoaxaydung@muce.edu.vn