THÔNG BÁO KHOA XÂY DỰNG
KẾ HOẠCH NỘP BÁO CÁO TTTN KHOÁ D14X (ĐỢT 2) [ 1/13/ ]

Thông báo tổ chức học cải thiện Học kỳ II(18-19) Khoa Xây dựng [ 1/3/2 ]

KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐATN KHÓA D16X7-LT; D16X9-LT [ 12/20 ]

Thông báo tổ chức hội trại sinh viên Khoa XD năm 2018 - 2019 [ 12/17 ]

KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA D14X (ĐỢT 1) [ 12/13 ]

Các bài đã đăng:

  1. KẾ HOẠCH CHẤM PHẢN BIỆN VÀ BẢO VỆ ĐATN KHÓA D16X7, D16X9 [ 12/10 ]

  2. THAY ĐỔI KẾ HOẠCH LÀM ĐATN (ĐỢT 1) KHÓA D14X [ 12/5/ ]

  3. KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 KHÓA D14X [ 11/16 ]

  4. KẾ HOẠCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐATN D16X7; D16X9 [10/22]

  5. KH học cải thiện HK1/2018-2019 (dự kiến) các khoa XD,CĐ,KT,HT-tải về [9/24/]

  6. KẾ HOẠCH LÀM ĐATN KHOÁ D16X7, D16X9 VÀ CÁC KHOÁ LÀM LẠI [8/21/]

  7. Kết quả xét phân loại HT các khóa D13-17; C15-C17- HK2/ 2017-2018 (chưa chính thức) - tải về [8/17/]
THÔNG BÁO
 
Đọc thêm


WEBLINK
 
Số lượng đang online: 65
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (0257).3 846 735. Email:khoaxaydung@muce.edu.vn