THÔNG BÁO KHOA XÂY DỰNG
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp khoá C15X [ 4/4/2 ]

KẾ HOẠCH CHẤM PHẢN BIỆN VÀ BẢO VỆ ĐATN CAO ĐẲNG LÀM LẠI [ 3/26/ ]

KẾ HOẠCH THAM QUAN THỰC TẾ CÔNG TRÌNH CÁC LỚP D14X [ 3/8/2 ]

KẾ HOẠCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐATN KHÓA CAO ĐẲNG LÀM LẠI [ 2/25/ ]

KẾ HOẠCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐATN D13X ĐỐI VỚI SV LÀM KẾT CẤU CHÍNH [ 2/3/2 ]

Các bài đã đăng:

  1. Kế hoạch làm Đồ án tốt nghiệp khoá D13X, D16X-LT (đợt 2) [ 1/29/ ]

  2. Thông báo triển khai học vụ HK2/ 2017-2018 (quan trọng đặc biệt với SV diện cảnh báo học tập 1-2-3 ) [ 1/25/ ]

  3. DS đủ ĐK làm ĐATN D13X (Đ2), D16X8 và các khóa trước do HĐTN xét 18/01/2018 [ 1/19/ ]

  4. Danh sách đủ ĐK làm ĐATN đợt 2 khóa D13X (chưa chính thức) - tải về [1/11/]

  5. Thông báo nộp bài và chấm báo cáo TTTN khóa D13X (Đợt 2) [12/27]

  6. Kế hoạch chấm phản biện và bảo vệ ĐATN khóa D15X-LT [12/17]

  7. Thông báo v/v giao đề tài ĐATN khóa D13X (Đợt 1) và các khóa trước (tải về) [11/28]
THÔNG BÁO
 
Đọc thêm


WEBLINK
 
Số lượng đang online: 29
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn