THÔNG BÁO KHOA XÂY DỰNG
TKB học cải thiện hè 2018- bậc ĐH (tải về xem) [ 6/25/ ]

Kế hoạch chấm phản biện và bảo vệ ĐATN khóa D13X (đợt 2), D16X8N [ 6/9/2 ]

KẾ HOẠCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐATN C16X2N [ 5/21/ ]

KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP BẬC CAO ĐẲNG C15X1 [ 5/7/2 ]

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp khoá C15X [ 4/4/2 ]

Các bài đã đăng:

  1. KẾ HOẠCH CHẤM PHẢN BIỆN VÀ BẢO VỆ ĐATN CAO ĐẲNG LÀM LẠI [ 3/26/ ]

  2. KẾ HOẠCH THAM QUAN THỰC TẾ CÔNG TRÌNH CÁC LỚP D14X [ 3/8/2 ]

  3. KẾ HOẠCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐATN KHÓA CAO ĐẲNG LÀM LẠI [ 2/25/ ]

  4. KẾ HOẠCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐATN D13X ĐỐI VỚI SV LÀM KẾT CẤU CHÍNH [2/3/2]

  5. Kế hoạch làm Đồ án tốt nghiệp khoá D13X, D16X-LT (đợt 2) [1/29/]

  6. Thông báo triển khai học vụ HK2/ 2017-2018 (quan trọng đặc biệt với SV diện cảnh báo học tập 1-2-3 ) [1/25/]

  7. DS đủ ĐK làm ĐATN D13X (Đ2), D16X8 và các khóa trước do HĐTN xét 18/01/2018 [1/19/]
THÔNG BÁO
 
Đọc thêm


WEBLINK
 
Số lượng đang online: 24
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn