THÔNG BÁO KHOA XÂY DỰNG
KẾ HOẠCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐATN D13X ĐỐI VỚI SV LÀM KẾT CẤU CHÍNH [ 2/3/2 ]

Kế hoạch làm Đồ án tốt nghiệp khoá D13X, D16X-LT (đợt 2) [ 1/29/ ]

Thông báo triển khai học vụ HK2/ 2017-2018 (quan trọng đặc biệt với SV diện cảnh báo học tập 1-2-3 ) [ 1/25/ ]

DS đủ ĐK làm ĐATN D13X (Đ2), D16X8 và các khóa trước do HĐTN xét 18/01/2018 [ 1/19/ ]

Danh sách đủ ĐK làm ĐATN đợt 2 khóa D13X (chưa chính thức) - tải về [ 1/11/ ]

Các bài đã đăng:

  1. Thông báo nộp bài và chấm báo cáo TTTN khóa D13X (Đợt 2) [ 12/27 ]

  2. Kế hoạch chấm phản biện và bảo vệ ĐATN khóa D15X-LT [ 12/17 ]

  3. Thông báo v/v giao đề tài ĐATN khóa D13X (Đợt 1) và các khóa trước (tải về) [ 11/28 ]

  4. THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018 [11/14]

  5. Danh sách SV, GVHD thực tập TN đợt 2 - Khóa D13X [11/8/]

  6. Kế hoạch thực tập tốt nghiệp đợt 2 khóa D13X [11/2/]

  7. Kế hoạch kiểm tra tiến độ ĐATN D15X-LT đối với SV làm Kết cấu chính [10/30]
THÔNG BÁO
 
Đọc thêm


WEBLINK
 
Số lượng đang online: 8
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn