THÔNG BÁO KHOA XÂY DỰNG
Kế hoạch kiểm tra tiến độ ĐATN khóa D14X (Đợt 1) [ 3/10/ ]

KẾ HOẠCH LÀM ĐATN KHOÁ D14X (ĐỢT 2), D17X6-LT [ 2/24/ ]

Học cải thiện- KXD [ 2/1/2 ]

KẾ HOẠCH NỘP BÁO CÁO TTTN KHOÁ D14X (ĐỢT 2) [ 1/13/ ]

Thông báo tổ chức học cải thiện Học kỳ II(18-19) Khoa Xây dựng [ 1/3/2 ]

Các bài đã đăng:

  1. KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐATN KHÓA D16X7-LT; D16X9-LT [ 12/20 ]

  2. Thông báo tổ chức hội trại sinh viên Khoa XD năm 2018 - 2019 [ 12/17 ]

  3. KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA D14X (ĐỢT 1) [ 12/13 ]

  4. KẾ HOẠCH CHẤM PHẢN BIỆN VÀ BẢO VỆ ĐATN KHÓA D16X7, D16X9 [12/10]

  5. THAY ĐỔI KẾ HOẠCH LÀM ĐATN (ĐỢT 1) KHÓA D14X [12/5/]

  6. KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 KHÓA D14X [11/16]

  7. KẾ HOẠCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐATN D16X7; D16X9 [10/22]
THÔNG BÁO
 
Đọc thêm


WEBLINK
 
Số lượng đang online: 36
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (0257).3 846 735. Email:khoaxaydung@muce.edu.vn