THÔNG BÁO KHOA XÂY DỰNG
Kế hoạch tổ chức "Giải bóng đá truyền thống sinh viên Khoa Xây Dựng" năm 2019 [ 9/23/ ]

Thông báo tổ chức học cải thiện Học kỳ I(19-20) Khoa Xây dựng [ 8/13/ ]

KẾ HOẠCH CHẤM PHẢN BIỆN, BẢO VỆ ĐATN C16X [ 7/31/ ]

Kế hoạch kiểm tra tiến độ ĐATN khóa C16X [ 6/18/ ]

Thay đổi lịch chầm phản biện và bảo vệ ĐATN khóa D14X (đợt 2); D17X6LT [ 6/17/ ]

Các bài đã đăng:

  1. KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐATN KHÓA C16X [ 5/24/ ]

  2. KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐATN KHÓA D14X (ĐỢT 1) [ 5/10/ ]

  3. Thông báo tổ chức học cải thiện Học kỳ hè(18-19) Khoa Xây dựng [ 5/9/2 ]

  4. KẾ HOẠCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐATN KHÓA D17X-LT, D14X (ĐỢT 2) [5/5/2]

  5. KẾ HOẠCH CHẤM PHẢN BIỆN VÀ BẢO VỆ ĐATN KHÓA D14X (ĐỢT 1) [5/1/2]

  6. Thông báo tổ chức Hội trại Khoa Xây dựng 2019 [4/3/2]

  7. Kế hoạch kiểm tra tiến độ ĐATN khóa D14X (Đợt 1) [3/10/]
THÔNG BÁO
 
Đọc thêm


WEBLINK
 
 
Số lượng đang online: 22
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (0257).3 846 735. Email:khoaxaydung@muce.edu.vn