THÔNG BÁO KHOA XÂY DỰNG
Thông báo kế hoạch tổ chức học cải thiện, HKII (2019 - 2020) [ 12/30 ]

Kế hoạch và danh sách GVHD làm ĐATN Khóa D15X đợt 1 [ 12/6/ ]

Nộp hồ sơ làm bảo vệ ĐATN khóa D15X (đợt 1) và các khóa làm lại [ 11/12 ]

Kế hoạch tổ chức "Giải bóng đá truyền thống sinh viên Khoa Xây Dựng" năm 2019 [ 9/23/ ]

Thông báo tổ chức học cải thiện Học kỳ I(19-20) Khoa Xây dựng [ 8/13/ ]

Các bài đã đăng:

  1. KẾ HOẠCH CHẤM PHẢN BIỆN, BẢO VỆ ĐATN C16X [ 7/31/ ]

  2. Kế hoạch kiểm tra tiến độ ĐATN khóa C16X [ 6/18/ ]

  3. Thay đổi lịch chầm phản biện và bảo vệ ĐATN khóa D14X (đợt 2); D17X6LT [ 6/17/ ]

  4. KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐATN KHÓA C16X [5/24/]

  5. KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐATN KHÓA D14X (ĐỢT 1) [5/10/]

  6. Thông báo tổ chức học cải thiện Học kỳ hè(18-19) Khoa Xây dựng [5/9/2]

  7. KẾ HOẠCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐATN KHÓA D17X-LT, D14X (ĐỢT 2) [5/5/2]
THÔNG BÁO
 
Đọc thêm


WEBLINK
 
 
Số lượng đang online: 2
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (0257).3 846 735. Email:khoaxaydung@muce.edu.vn