THÔNG BÁO KHOA XÂY DỰNG
Kế hoạch kiểm tra tiến độ ĐATN D15X-LT đối với SV làm thi công chính [ 10/3/ ]

lịch học cải thiện(chỉnh sửa, bổ sung) [ 9/21/ ]

Điểm TT. cuối khoá và Lịch học cải thiện HK1/ 2017-2018 khoá D13X (dự kiến)- tải về xem [ 9/21/ ]

lịch học cải thiện (khu A-dự kiến) [ 9/20/ ]

Dự kiến các HP học cải thiện (D13X) khoa sẽ mở HK1/ 2017-2018 (tải về xem) [ 9/13/ ]

Các bài đã đăng:

  1. Thông báo v/v tổ chức học cải thiện HK1 2017-2018 (tải về xem) [ 9/13/ ]

  2. Điểm rèn luyện D16X và D16XLT [ 8/29/ ]

  3. Điểm rèn luyện C15X, C16X, C16X-LT [ 8/28/ ]

  4. Điểm rèn luyện D15X-LT [8/28/]

  5. Danh sách và kế hoạch giao đề phần kết cấu ĐATN khóa D15X-LT [8/20/]

  6. Thông báo về việc nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp khoá D13X [8/12/]

  7. KHOA XÂY DỰNG THÔNG BÁO SV KHÓA D15X-LT [8/5/2]
THÔNG BÁO
 
Đọc thêm


WEBLINK
 
Số lượng đang online: 49
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn