THÔNG BÁO KHOA XÂY DỰNG
Kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp của khóa D12X [ 6/21/ ]

Kế hoạch kiểm tra tiến độ phần Kết Cấu và nhận đề Thi Công (26/5/2017) [ 5/25/ ]

NỘI DUNG SINH HOẠT LỚP THÁNG 5/2017 (18/5/2017) [ 5/18/ ]

Thông báo v/v đăng ký học cải thiện HK hè 2016-2017 (tải về) [ 5/10/ ]

Kế hoạch nhận đề phần Kết Cấu ĐATN khóa C14X (2/5/2017) [ 5/2/2 ]

Các bài đã đăng:

  1. Danh sách hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp C14X (27/4/2017) [ 4/27/ ]

  2. Tài liệu liên quan đến học phần thực tập cuối khóa của C14X [ 3/13/ ]

  3. DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HD ĐATN KHÓA D12X (tải về) [ 3/9/2 ]

  4. Kế hoạch học cải thiện khoa XD (D12-15), HK2/ 2016-2017 (dự kiến)- tải về [2/21/]

  5. PHÁT ĐỘNG CUỘC THI THIẾT KẾ NHÀ Ở NÔNG THÔN GIÁ HỢP LÝ [2/21/]

  6. Tuyển Giảng viên, SV tham gia chương trình trao đổi học thuật tại Nhật Bản [2/20/]

  7. THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ VÀ RA ĐỀ PHẦN THI CÔNG KHOÁ C15X2 (liên thông) [2/18/]
THÔNG BÁO
 
Đọc thêm


WEBLINK
 
Số lượng đang online: 58
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn