THÔNG BÁO KHOA XÂY DỰNG
Kết quả xét phân loại HT các khóa D13-17; C15-C17- HK2/ 2017-2018 (chưa chính thức) - tải về [ 8/17/ ]

THAY ĐỔI KẾ HOẠCH LÀM ĐATN KHOÁ D16X7, D16X9 VÀ CÁC KHOÁ LÀM LẠI [ 8/16/ ]

Kế hoạch nộp báo cáo TTTN khoá D14X (đợt 1) [ 7/23/ ]

KẾ HOẠCH THI ĐỢT 2- HCT HÈ 2018- BẬC ĐH update 27/7 (TẢI VỀ) [ 7/23/ ]

Kế hoạch thi đợt 1- HCT hè 2018- bậc ĐH (tải về) [ 7/20/ ]

Các bài đã đăng:

  1. Kế hoạch chấm phản biện và bảo vệ ĐATN lớp C16X2N và C15X1 [ 7/13/ ]

  2. KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 KHÓA D14X [ 6/27/ ]

  3. TKB học cải thiện hè 2018- bậc ĐH (tải về xem) [ 6/25/ ]

  4. Kế hoạch chấm phản biện và bảo vệ ĐATN khóa D13X (đợt 2), D16X8N [6/9/2]

  5. KẾ HOẠCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐATN C16X2N [5/21/]

  6. KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP BẬC CAO ĐẲNG C15X1 [5/7/2]

  7. Kế hoạch thực tập tốt nghiệp khoá C15X [4/4/2]
THÔNG BÁO
 
Đọc thêm


WEBLINK
 
Số lượng đang online: 33
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn