THÔNG BÁO KHOA XÂY DỰNG
Thông báo về việc nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp khoá D13X [ 8/12/ ]

KHOA XÂY DỰNG THÔNG BÁO SV KHÓA D15X-LT [ 8/5/2 ]

Kế hoạch thi học cải thiện hè 2016-2017 (tải về) [ 8/1/2 ]

Kế hoạch nộp Hồ sơ Đồ án tốt nghiệp kỹ sư XD [ 7/28/ ]

Danh sách SV bảo vệ ĐATN khóa C14X trong các tiểu ban [ 7/5/2 ]

Các bài đã đăng:

  1. Kế hoạch tổ chức học hè [ 7/3/2 ]

  2. Kế hoạch chấm phản biện ĐATN khóa C14X [ 7/1/2 ]

  3. Danh sách sinh viên D12X trong tiểu ban bảo vệ ĐATN [ 6/28/ ]

  4. Kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp của khóa D12X [6/21/]

  5. Kế hoạch kiểm tra tiến độ phần Kết Cấu và nhận đề Thi Công (26/5/2017) [5/25/]

  6. NỘI DUNG SINH HOẠT LỚP THÁNG 5/2017 (18/5/2017) [5/18/]

  7. Thông báo v/v đăng ký học cải thiện HK hè 2016-2017 (tải về) [5/10/]
THÔNG BÁO
 
Đọc thêm


WEBLINK
 
Số lượng đang online: 15
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn