THÔNG BÁO
 
Đọc thêm


WEBLINK
 
 
THÔNG BÁO KHOA XÂY DỰNG
KẾ HOẠCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐATN KHÓA C16X [6/18/]

 

Kế hoạch kiểm tra tiến độ ĐATN khóa C16X phần Kiến trúc; Kết cấu: 
  1. Thời gian: 8h00 sáng, ngày 21/ 6/ 2019; 
  2. Địa điểm: Hội trường khu B tầng trệt, trường ĐHXD Miền Trung.
  3. SV in file kiểm tra tiến độ ra 2 bản: 1 bản giao GV kiểm tra, 1 bản giao cho GVHD thi công. (File đính kèm);
  4. SV liên hệ GVHD phần Thi Công theo đúng kế hoạch để nhận đề;
  5. Danh sách các Thầy (Cô) tham gia kiểm tra tiến độ ĐATN:    
          -  Ngô Duy Tiến                                Nhóm 1, 2, 3, 4;
          -  Trịnh Văn Thao                             Nhóm 5, 6, 7, 8;
          -  Dương Lê Trường                          Nhóm 9, 10, 11, 12;         
          -  Lương Minh Sang                          Nhóm 13, 14, 15, 16;
          -  Hà Hoàng Giang                            Nhóm 17; 18; 19; 20; 21.
 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 11
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (0257).3 846 735. Email:khoaxaydung@muce.edu.vn