THÔNG BÁO
 
Đọc thêm


WEBLINK
 
 
THÔNG BÁO KHOA XÂY DỰNG
KẾ HOẠCH CHẤM PHẢN BIỆN VÀ BẢO VỆ ĐATN KHÓA D14X (ĐỢT 1) [5/1/2]

 1. Nộp ĐATN chấm phản biện:  Ngày 02/5 đến 08/5/2019

     - Thời gian: SV tự liên hệ thầy (cô) chấm phản biện để sắp xếp thời gian nộp bài ĐATN
     - Địa điểm: Phòng Bộ môn (Kết cấu, Thi công, Cơ học) tầng 4, khu B;
2. Thời gian bảo vệ ĐATN: Ngày 11/5/2019
3. Cách thức nộp bài chấm phản biện ĐATN
a. Nộp phản biện Kiến trúc; Kết cấu; Nền móng
     - Thuyết minh hoàn chỉnh KT, KC, NM (A4, 1 mặt);
     - Bản vẽ Kiến trúc, Kết cấu, Nền móng: in A1.
b. Nộp phản biện Thi công
- Thuyết minh hoàn chỉnh Thi công (A4, 1 mặt);
- Bản vẽ KTTC và TCTC: in A1; A0;
- Tập bản vẽ ĐATN toàn bộ (KT; KC; NM; TC): in A3
   (Riêng bảng tiến độ thi công: in A2).
c. Cách thức nộp bài ĐATN để lưu về khoa XD (khu B) sau khi bảo vệ xong
- Nơi thu bài: sẽ thông báo cụ thể sau buổi bảo vệ ĐATN
- Thời gian: Ngày 13/5 đến 14/5/2019;
- Nội dung:
       + Tập thuyết minh ĐATN bìa cứng, chữ mạ vàng, bao gồm cả phụ lục;
       + Tập bản vẽ ĐATN toàn bộ: A3; (Riêng bản vẽ tiến độ thi công: A2);
      + Toàn bộ file liên quan đến nội dung ĐATN: từng lớp lưu vào USB, sau đó nộp cho khoa XD.
 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 4
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (0257).3 846 735. Email:khoaxaydung@muce.edu.vn