THÔNG BÁO
 
Đọc thêm


WEBLINK
 
THÔNG BÁO KHOA XÂY DỰNG
KẾ HOẠCH CHẤM PHẢN BIỆN VÀ BẢO VỆ ĐATN KHÓA D13X (ĐỢT 2), D16X8N [6/9/2]

 1. Nộp ĐATN chấm phản biện: Ngày 11/6/2018, thời gian từ 7h30 → 10h00, tại phòng Bộ môn (Kết cấu, Thi công, Cơ học CT) khu B, SV trực tiếp liên hệ với các thầy (cô) chấm phản biện trước khi nộp bài.

a. Nộp phản biện Kiến trúc; Kết cấu; Nền móng:
- Thuyết minh hoàn chỉnh KT, KC, NM (A4, 1 mặt);
- Bản vẽ Kiến trúc, Kết cấu, Nền móng: A1.
b. Nộp phản biện Thi công:
- Thuyết minh hoàn chỉnh Thi công (A4, 1 mặt);
- Bản vẽ KTTC và TCTC: A1; A0.
- Tập bản vẽ ĐATN toàn bộ (KT; KC; NM; TC): A3 (Riêng bản vẽ tiến độ thi công: A2 )
2. Thời gian chấm phản biện: Ngày 11/6 → 22/6/2018
3. Ngày 28/6/2018: Chuẩn bị các công tác cho buổi Lễ và chấm ĐATN.
4. Thời gian bảo vệ ĐATN trong 2 ngày: 30/6/2018 & 01/7/2018 tại giảng đường khu B.
File đính kèm:
 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 9
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (0257).3 846 735. Email:khoaxaydung@muce.edu.vn