THÔNG BÁO
 
Đọc thêm


WEBLINK
 
THÔNG BÁO KHOA XÂY DỰNG
KẾ HOẠCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ PHẦN KẾT CẤU VÀ NHẬN ĐỀ THI CÔNG (26/5/2017) [5/25/]

Thông báo Khoa XD tổ chức đợt kiểm tra tiến độ ĐATN phần Kiến trúc; Kết cấu và kế hoạch nhận đề phần Thi công của khóa C14X như sau:

    1.  Thời gian: 8h30 ngày 30/5/2017.

    2.  Địa điểm: Hội trường khu A trường Đại học Xây dựng Miền Trung.

    3.  Nội dung: sau khi kiểm tra khối lượng nội dung đồ án SV thực hiện được đến hiện tại, căn cứ vào mức độ hoàn thành mà giảng viên kết luận ĐẠT hay KHÔNG ĐẠT trong bản Báo cáo tiến độ (kèm theo)

   4.  Thời gian nhận đề phần Thi công: 8h30 ngày 31/5/2017, sinh viên tự liên hệ giảng viên hướng dẫn để nhận đề (số ĐT giảng viên có danh sách kèm theo).

    Lưu ý:

    1. Bản báo cáo tiến độ chia thành 2 bản

       - Bản gốc sinh viên gửi về thư ký Khoa Xây dựng (cô Hà) để phục vụ cho việc tổng hợp.

       - Bản photo sinh viên giữ 1 bản gửi GV hướng dẫn phần Thi công khi nhận đề.

    2.  Đối với phần Kiến trúc, vì 1 số Thầy cô hướng dẫn đang công tác tại Hà Nội nên chưa ký và tham gia kiểm tra tiến độ. Vì vậy, sinh viên tự liên hệ giáo viên hướng dẫn phần Kiến trúc để kiểm tra tiến độ và ký bài.

 

File đính kèm:

.BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN.doc

.Đề cương Đồ án TN-Phần Thi công.doc

.Danh sach HD DATN - C14X - Thi công.xls

 

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 59
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn