THÔNG BÁO KHOA XÂY DỰNG
Vinh danh sinh viên Phú Yên tiêu biểu năm 2024 [ 5/2/2 ]

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét trao tặng học bổng tài trợ cho sinh viên năm học 2023 - 2024 [ 10/18 ]

Thông báo tổ chức Học cải thiện HK1 23-24 Khoa Xây dựng [ 9/18/ ]

Thông báo về việc gặp mặt Tân sinh viên Khoa Xây dựng khóa 2023 [ 9/11/ ]

TB v/v nộp học phí học phần GDQP&AN năm học 2022-2023 đối với SV khóa D20, D21 [ 5/31/ ]

Các bài đã đăng:

  1. Thông báo điều chỉnh mức đóng Bảo hiểm y tế của sinh viên năm 2023 [ 5/25/ ]

  2. Thông báo báo cáo Seminar Khoa Xây dựng 4-2023 [ 4/19/ ]

  3. Thông báo về việc đăng ký Học cải thiện KXD mở, HK2 (2022-2023) [ 2/20/ ]

  4. Thông báo về việc đăng ký học Giáo dục Quốc phòng và An ninh, năm học 2022-2023 [2/20/]

  5. THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1, NĂM 2023 [2/13/]

  6. THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN NỀ NẾP, TÁC PHONG - VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG [2/3/2]

  7. THÔNG BÁO LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA D18X, D18CD, D20CNK2, D20KDC3, D20KDC4 VÀ SINH VIÊN ĐẠI HỌC CÁC KHÓA TRƯỚC [2/3/2]
THÔNG BÁO
 
Đọc thêm
WEBLINK
 
 
Số lượng đang online: 16
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (0257).3 846 735. Email:khoaxaydung@muce.edu.vn