TIN TỨC - SỰ KIỆN
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tham gia Olympic cơ học toàn quốc lần thứ 34 – năm 2024 [ 5/22/ ]

 

Chúc mừng NCS. Chu Thị Hải Vinh nhận bằng Tiến sỹ Kỹ thuật Xây dựng [ 4/28/ ]

 

CHUNG KẾT GIẢI BÓNG ĐÁ TRUYỀN THỐNG SINH VIÊN KHOA XÂY DỰNG NĂM 2024 [ 4/15/ ]

 

KHAI MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ TRUYỀN THỐNG SINH VIÊN KHOA XÂY DỰNG NĂM 2024 [ 4/3/2 ]

 

Cuộc thi Thiết kế mô hình kết cấu lần thứ nhất năm 2024 [ 3/24/ ]

 

 

Các bài đã đăng:

  1. Thông báo Cuộc thi Thiết kế mô hình kết cấu năm 2024 [ 3/9/2 ]

  2. Khoa Xây dựng tổ chức tham quan thực tế công trình tại Tp Quy Nhơn cho các lớp sinh viên D20XDK1,2,3,4 [ 12/27 ]

  3. Happy New Year 2024 [ 12/27 ]

  4. KHAI MẠC BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG HỆ CHÍNH QUY CÁC LỚP D19X [12/27]

  5. THƯ MỜI [11/16]

  6. Hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra” - Khoa Xây dựng, Trường ĐHXD Miền Trung [11/7/]

  7. Sinh hoạt chuyên đề số 02 Chi bộ Khoa Xây dựng năm 2023 [9/25/]
THÔNG BÁO
 
Đọc thêm
WEBLINK
 
 
Số lượng đang online: 49
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (0257).3 846 735. Email:khoaxaydung@muce.edu.vn