THÔNG BÁO
 
Đọc thêm


WEBLINK
 
 
THÔNG BÁO KHOA XÂY DỰNG
KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐATN KHÓA D14X (ĐỢT 1) [5/10/]
1. Sinh viên tập trung để nghe phổ biến hình thức treo bản vẽ, cách bảo vệ và chuẩn bị phòng bảo vệ tốt nghiệp cho tiểu ban của mình
    (Danh sách sinh viên các tiểu ban sẽ dán tại phòng)
   Thời gian: 14h00, ngày 10/5/2019, sinh viên tập trung tại hội trường khu B nghe phổ biến một số nội dung, sau đó tập trung về các phòng 305; 306; 307; 308; 405. (Dãy B2, khu B)
2. Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp
 Thời gian: 6h45, ngày 11/5/2019 sinh viên tập trung tại hội trường khu B để dự lễ khai mạc bảo vệ ĐATN. Kết thúc lễ, SV sẽ về từng tiểu ban để bảo vệ ĐATN.
3. Nộp lưu trữ ĐATN sau khi bảo vệ
   Thời gian: Sáng 8h00, ngày 13, 14/5/2019
   Địa điểm: phòng thư ký XD, tầng 1 (gặp cô Việt Hà, cô Hường)

 

   Lưu ý: Hình thức nộp ĐATN đã thông báo email trước
 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 4
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (0257).3 846 735. Email:khoaxaydung@muce.edu.vn