THÔNG BÁO
 
Đọc thêm


WEBLINK
 
 
THÔNG BÁO KHOA XÂY DỰNG
KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 KHÓA D14X [6/27/]
Thời gian thực tập: Từ ngày 18 tháng 6 năm 2018 đến ngày 10 tháng 8 năm 2018;
Thời gian nộp tài liệu thực tập: Đúng 8h00 ngày 17 tháng 8 năm 2018, sinh viên liên hệ giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp để nộp các tài liệu thực tập (Danh sách GV hướng dẫn TTTN kèm theo).
File đính kèm:
 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 17
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (0257).3 846 735. Email:khoaxaydung@muce.edu.vn