THÔNG BÁO
 
Đọc thêm


WEBLINK
 
THÔNG BÁO KHOA XÂY DỰNG
KẾ HOẠCH CHẤM PHẢN BIỆN VÀ BẢO VỆ ĐATN CAO ĐẲNG LÀM LẠI [3/26/]
1. Ngày 27/3/2018: Phản biện Kiến trúc;
2. Ngày 28/3/2018: Phản biện Kết cấu;
3. Ngày 29 → 30/3/2018: Phản biện Kỹ thuật và Tổ chức thi công;
4. Ngày 31/3/2018: Tổng phản biện
- 14h00: Thư ký tiểu ban và sinh viên chuẩn bị phòng bảo vệ ĐATN.
- 16h00: Giáo viên phổ biến, hướng dẫn cách treo bản vẽ và bảo vệ thử ĐATN.
5. Ngày 1/4/2018: 7h00 tiến hành bảo vệ ĐATN tại các phòng giảng đường A2 (303; 304; 306).
  Lưu ý: - SV tự liên hệ GV chấm phản biện để nộp bài;
             - Bài chấm phản biện phải có đầy đủ chữ ký của GVHD;
            - Danh sách SV trong tiểu ban sẽ có trong chiều ngày 31/3/2018 tại các phòng giảng đường A2 (303; 304; 306).
*File đính kèm: ĐATN Cao đẳng C14X.rar
               
 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 17
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (0257).3 846 735. Email:khoaxaydung@muce.edu.vn