THÔNG BÁO
 
Đọc thêm


WEBLINK
 
THÔNG BÁO KHOA XÂY DỰNG
KẾ HOẠCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐATN D13X ĐỐI VỚI SV LÀM KẾT CẤU CHÍNH [2/3/2]

KIỂM TRA TIẾN ĐỘ
- Thời gian: 9h00, ngày 04/02/2018.
- Địa điểm: Hội trường khu B.
- Sau khi kiểm tra tiến độ, sinh viên chú ý thực hiện như sau:
+ Gửi 1 tờ báo cáo tiến độ cho Giảng viên (người kiểm tra tiến độ).
+ SV giữ 1 tờ báo cáo tiến độ để trình GVHD Thi công khi nhận đề.

File đính kèm: BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN.doc

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 7
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (0257).3 846 735. Email:khoaxaydung@muce.edu.vn