THÔNG BÁO
 
Đọc thêm


WEBLINK
 
THÔNG BÁO KHOA XÂY DỰNG
THÔNG BÁO NỘP BÀI VÀ CHẤM BÁO CÁO TTTN KHÓA D13X (ĐỢT 2) [12/27]
1. Sáng 8h00, ngày 02/01/2018: SV khóa D13X nộp báo cáo TTTN tại Khoa XD khu B hoặc liên hệ GVHD thực tập để nộp bài;
2. Thời gian chấm và bảo vệ báo cáo TTTN từ ngày 02/01/2018 – 03/01/2018;
3. Địa điểm chấm báo cáo TTTN tại phòng Bộ môn khu B, SV liên hệ GVHD để sắp xếp thời gian bảo vệ báo cáo TTTN.
 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 68
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (0257).3 846 735. Email:khoaxaydung@muce.edu.vn