THÔNG BÁO
 
Đọc thêm


WEBLINK
 
THÔNG BÁO KHOA XÂY DỰNG
KẾ HOẠCH CHẤM PHẢN BIỆN VÀ BẢO VỆ ĐATN KHÓA D15X-LT [12/17]
 
1. Nộp ĐATN chấm phản biện:  Ngày 18/12/2017- Từ 7h00 → 9h00;
   - Địa điểm: Phòng Bộ môn (Kết cấu, Thi công, Cơ học) khu B;
2. Thời gian bảo vệ ĐATN: Ngày 23, 24 tháng 12 năm 2017
   - Địa điểm: Giảng đường A2, khu A.
3. Sau khi nộp bài xong → SV phải thông báo cho GV chấm phản biện ĐATN biết.
File đính kèm: DS GV chấm phản biện.rar
 

 

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 61
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (0257).3 846 735. Email:khoaxaydung@muce.edu.vn