THÔNG BÁO
 
Đọc thêm


WEBLINK
 
THÔNG BÁO KHOA XÂY DỰNG
KẾ HOẠCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐATN D15X-LT ĐỐI VỚI SV LÀM KẾT CẤU CHÍNH [10/30]

I. KIỂM TRA TIẾN ĐỘ
- Thời gian: 8h00, ngày 02/11/2017.
- Địa điểm: Hội trường A1.
- Sau khi kiểm tra tiến độ, sinh viên chú ý thực hiện như sau:
 + Gửi 1 tờ báo cáo tiến độ cho Giảng viên (người kiểm tra tiến độ).
 + SV giữ 1 tờ báo cáo tiến độ để trình GVHD Thi công khi nhận đề.

II. PHỔ BIẾN ĐỀ CƯƠNG VÀ NHẬN ĐỀ THI CÔNG
- Thời gian: 8h00, ngày 03/11/2017.
- Địa điểm: Hội trường A1.
- Sinh viên tự liên hệ GVHD để nhận đề.
Lưu ý: SV trình kết quả báo cáo tiến độ; thuyết minh + bản vẽ phần Kết cấu đã hoàn thành cho GVHD thi công.

File đính kèm:BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN.doc

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 72
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (0257).3 846 735. Email:khoaxaydung@muce.edu.vn