THÔNG BÁO

  Đọc thêm
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ PHÒNG, KHOA, TRUNG TÂM
 
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đọc thêm
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
THÔNG BÁO KHOA XÂY DỰNG

 
Thông báo tổ chức học cải thiện Học kỳ hè(18-19) Khoa Xây dựng  
KẾ HOẠCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐATN KHÓA D17X-LT, D14X (ĐỢT 2)
KẾ HOẠCH CHẤM PHẢN BIỆN VÀ BẢO VỆ ĐATN KHÓA D14X (ĐỢT 1)
Thông báo tổ chức Hội trại Khoa Xây dựng 2019
KẾT QUẢ HỌC TẬP

 
Danh sách sinh viên nợ học phần tính đến 20/1/2019  
điểm học tập - khóa D14X, D15X, D16X
Điểm học tập - Khóa D17X, D18X, C16X, C17X., C18X.,D17X6LT, D18X6LT
ĐIỂM THI D14X (TCNCT)
Số lượng đang online: 8
Số lượt truy cập: 1,578,932
Copyright by Khoa Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (0257).3 846 735. Email:khoaxaydung@muce.edu.vn