THÔNG BÁO

  Đọc thêm
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ PHÒNG, KHOA, TRUNG TÂM
 
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đọc thêm
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
THÔNG BÁO KHOA XÂY DỰNG

 
KẾ HOẠCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐATN KHÓA CAO ĐẲNG LÀM LẠI  
KẾ HOẠCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐATN D13X ĐỐI VỚI SV LÀM KẾT CẤU CHÍNH
Kế hoạch làm Đồ án tốt nghiệp khoá D13X, D16X-LT (đợt 2)
Thông báo triển khai học vụ HK2/ 2017-2018 (quan trọng đặc biệt với SV diện cảnh báo học tập 1-2-3 )
KẾT QUẢ HỌC TẬP

 
Điểm RL dự kiến HK1/ 17-18 khoá D14X (tải về)  
Điểm rèn luyện dự kiến HK1/17-18 khoá D13X (tải về)
Điểm TBC HK1 2017-2018 khóa D14,15,16 (chưa chính thức)
Điểm thi D14 (KTTC1, PPS); D16 (HH, SBVL1) - TẢI VỀ
Số lượng đang online: 64
Số lượt truy cập: 1,443,592
Copyright by Khoa Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn