THÔNG BÁO

  Đọc thêm
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ PHÒNG, KHOA, TRUNG TÂM
 
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đọc thêm
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
THÔNG BÁO KHOA XÂY DỰNG

 
Kế hoạch và danh sách GVHD làm ĐATN Khóa D15X đợt 1  
Nộp hồ sơ làm bảo vệ ĐATN khóa D15X (đợt 1) và các khóa làm lại
Kế hoạch tổ chức "Giải bóng đá truyền thống sinh viên Khoa Xây Dựng" năm 2019
Thông báo tổ chức học cải thiện Học kỳ I(19-20) Khoa Xây dựng
KẾT QUẢ HỌC TẬP

 
Danh sách sinh viên nợ học phần tính đến 7/1/2020  
điểm học tập - khóa D15X, D16X,D19X
Điểm học tập, rèn luyện - Khóa D17X, D18X, C16X, C17X., C18X.,D17X6LT, D18X6LT
ĐIỂM THI D14X (TCNCT)
Số lượng đang online: 6
Số lượt truy cập: 1,644,667
Copyright by Khoa Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (0257).3 846 735. Email:khoaxaydung@muce.edu.vn