THÔNG BÁO

  Đọc thêm
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ PHÒNG, KHOA, TRUNG TÂM
 
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đọc thêm
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
THÔNG BÁO KHOA XÂY DỰNG

 
Kế hoạch kiểm tra tiến độ ĐATN khóa D14X (Đợt 1)  
KẾ HOẠCH LÀM ĐATN KHOÁ D14X (ĐỢT 2), D17X6-LT
Học cải thiện- KXD
KẾ HOẠCH NỘP BÁO CÁO TTTN KHOÁ D14X (ĐỢT 2)
KẾT QUẢ HỌC TẬP

 
điểm học tập - khóa D14X, D15X, D16X  
Điểm học tập - Khóa D17X, D18X, C16X, C17X., C18X.,D17X6LT, D18X6LT
ĐIỂM THI D14X (TCNCT)
Điểm thi D14X (KTXD1, PLXD, TIN TRONG QLXD)
Số lượng đang online: 3
Số lượt truy cập: 1,574,695
Copyright by Khoa Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (0257).3 846 735. Email:khoaxaydung@muce.edu.vn