THÔNG BÁO

  Đọc thêm
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ PHÒNG, KHOA, TRUNG TÂM
 
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đọc thêm
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
THÔNG BÁO KHOA XÂY DỰNG

 
Thay đổi lịch chầm phản biện và bảo vệ ĐATN khóa D14X (đợt 2); D17X6LT  
KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐATN KHÓA C16X
KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐATN KHÓA D14X (ĐỢT 1)
Thông báo tổ chức học cải thiện Học kỳ hè(18-19) Khoa Xây dựng
KẾT QUẢ HỌC TẬP

 
Danh sách sinh viên nợ học phần tính đến 20/1/2019  
điểm học tập - khóa D14X, D15X, D16X
Điểm học tập - Khóa D17X, D18X, C16X, C17X., C18X.,D17X6LT, D18X6LT
ĐIỂM THI D14X (TCNCT)
Số lượng đang online: 6
Số lượt truy cập: 1,588,631
Copyright by Khoa Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (0257).3 846 735. Email:khoaxaydung@muce.edu.vn